Formularz odstąpienia od umowy

W celu odstąpienia od umowy prosimy o pobranie oraz wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, następnie przesłanie go pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy, bądź jego skan pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fullsail.edu.pl